جذابیت زیبایی نیست

روزی شیوانا همراه عده ای از شاگردان کنار پلی ایستاده بودند و به رودخانه نگاه می کردند. ناگهان از راه دور کالسکه ای ظاهر شد که در آن زوجی نشسته بودند. مرد بسیار خوش هیکل و زیبا بود و برعکس زن زشت و بد ریخت دیده می شد. اما با وجود این مرد با نگاهی بسیار عاشقانه به زن نگاه می کرد و تقریبا او را می پرستید. یکی از شاگردان طاقت نیاورد و از شیوانا پرسید:" مگر این دختر مهره مار همراه دارد که این پسر زیبا رو را اینچنین اسیر خود نموده است؟!"شیواناتبسمی کرد و گفت:" این دختر جذاب است. جذابیت با زیبایی تفاوت دارد. جذاب بودن یعنی قدرت جاذبه داشتن و چه بسیارند زیبارویانی که قدرت دافعه شان بسیار بیشتر از نیروی جاذبه آنهاست. شما گمان می کنید برای خواستنی بودن باید زیبا بود. حال آنکه اگر چنین بود میلیونها زن و مرد در این دنیای بزرگ بدون یار می ماندند. در حالی که چنین نیست و آنچه باعث نزدیک شدن دو نفر به یکدیگر می شود میزان جذابیت آندوست نه زیبایی. مطمئن باشید اگر این زن به ظاهر زشت صورت در بین هزاران دختر پری چهره قرار می گرفت باز هم به خاطر هنر جاذبه و خصیصه های خواستنی که داشت باز هم مرد خوش چهره او را برمی گزید. جذابیت با زیبایی یکی نیست. این را هرگز از یاد مبرید!"

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا موسوی

سلام دوست عزیز وبلاگ قشنگ با مطالب جالبی داری میتونم از مطالبتون در وبلاگم استفاده کنم با ذکر منبعش که وبلاگ شماست؟ خوشحال میشم به وبلاگ ما هم سری بزنی.