سخنی با خدا

*********

از خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد:

گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،با اعتماد زمان حال ات را بگذران و

بدون ترس برای آینده آماده شو.ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای

انداز .

شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ اینه که مهم باشی! حتی

برای یک نفر

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام. توان شروع به

دویدن کنی .

کوچک باش و عاشق... که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که

باشى، آسمان در توست

*********

/ 4 نظر / 41 بازدید
منصور

اگر شما چيزي را دوست داريد از آن لذت ببريد . اگر شما چيزي را دوست نداريد ، از آن دوري جوييد . اگر شما چيزي را دوست نداريد و نمي توانيد از آن دوري جوييد، آن را تغيير دهيد . اگر شما چيزي را دوست نداريد، نمي توانيد از آن دوري كنيد و نمي توانيد آن را تغيير دهيد، آن را بپذيريد . با تغيير دادن نگرشتان نسبت به چيز هايي كه آن ها را دوست نداريد، آن ها را بپذيريد . خوزه سیلوا

منصور

15 شعبان، روز میلاد حضرت مهدی موعود بر تمام شیعیان راستین مبارک باد !.